תנאי שימוש

אתר זה נבנה כשירות לגולש והוא כולל מידע אודות בתי עסק וחברות בישראל. אין לראות באתר זה כמקור מידע הכרחי.

זכויות היוצרים

  1. זכויות היוצרים לגבי האתר והאלמנטים שבו שייכים אך ורק ל-onlinik.co.il

זכויות השימוש

  1. השימוש באתר חופשי ואינו מוגבל למשתמשים לא רשומים.

שימוש בתכנים המופיעים ב-onlinik.co.il

  1. חל איסור מוחלט להשתמש בתכנים המופיעים באתר onlinik.co.il בין אם בציון המקור ובין אם לאו.
  2. תוכן המוגדר בכתב זה מתייחס הן לטקסט והן לתמונות שבאתר.

תקנון

  1. החברה שומרת לעצמה זכות לשנות את התקנון בכל עת.

החוק החל וסמכות שיפוט

  1. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר במחוז תל-אביב אשר ידונו בעניין על פי הדין הישראלי.

שימו לב! באם אתם משתמשים בשירותים וירטואליים המצריכים הרשמה (כגון פייסבוק, אימייל או גישה לחשבון בנק), אנו ממליצים לכם להשתמש במחולל סיסמאות על מנת ליצור סיסמא חזקה.